15 Kasım 2014 Cumartesi

Dünyada 20.000 Gün'den Çıkarsanmış Bir Düşünce ve Hissedilmiş Bir Şeyler Üzerine Bir El Yazı - Emre PartalcıDÜNYADA 20.000 GÜN'DEN ÇIKARSANMIŞ BİR DÜŞÜNCE VE HİSSEDİLMİŞ 

BİR ŞEYLER ÜZERİNE BİR EL YAZI*


Emre Partalcı


Dünya'da 20.000 Gün'ün odağında bir rock yıldızı Nick Cave var. Ancak bu durum izleyiciyi filmin biyografi ya da müzikal olacağı yönünde bir beklentiye ya da bu yönde bir önyargıya (şüphesiz bu durum Nick Cave hakkında bir beklentiye sahip olup olunmamasına göre değişir) sevk etmemeli. Ayrıca belirtmekte yarar var; film Nick Cave'in bu dünyada geçirmiş olduğu yirmi bin günü kronolojik olarak ele alıyor da değil. Ancak belki, dünyada geçen bu yirmi bin günün bir hülasası olarak Nick Cave'in beyazperdede izlediğiniz o anını gösteriyor. Bu an şüphesiz çok değerlidir. Çünkü hakkı verilerek deneyimlenmiş bir hayatın, bir büyük yetenekte cisimleşmesi tek tek bu anların hepsinde (yaklaşık yüz dakika boyunca) seyirciye sunulmuştur. Dünya'da 20.000 Gün bir büyük sanatçının, sanatını üretme sürecine odaklanan bir yapım.

1 Kasım 2014 Cumartesi

Hart-Fuller Tartışması (Yeterlilik Sınavı Çalışma Notları) - Umut KoloşHART-FULLER TARTIŞMASI (YETERLİLİK SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI)*


Umut KOLOŞ


Söz konusu tartışmaya ilişkin temel metinler, Hart’ın Harvard Law Review’nun 1958 tarihli 71. sayısı’nda yer alan “Pozitivizm ve Hukuk ile Ahlâkın Ayrılması” (Positivism and the Seperation of Law and Morals)[1] başlıklı makalesi ile Lon Fuller’ın aynı dergide Hart’a cevap olarak yazdığı “Pozitivizm ve Hukuka Sadakat – Profesör Hart’a Bir Yanıt” (Positivism and Fidelity to Law – A Reply to Professor Hart)[2] başlıklı makalesidir.

Hart, tartışmaya, adı geçen makalesinde girişir ve hukuk ile ahlâkın ayrılması gerektiği düşüncesine yönelen üç eleştiriye üç başlık ile yanıt vermeye çabalar. Bu başlıklar: hak, yarı-gölgeli kurallar (penumbral rules) ve ahlâka aykırı yasaların hukuk olmaklığı olarak ifade edilebilir.

15 Ekim 2014 Çarşamba

HFSA 2014 Programı

Program*

04.11.2014 Salı

AÇILIŞ – Eczacılık Fakültesi Amfi A** (10.00-12.00)

Prof. Dr. Yasemin Işıktaç
Toplantı Yönetmeni
Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz
HFSA Kurucusu
Prof. Dr. Adem Sözüer
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal
İstanbul Barosu Başkanı

15 Haziran 2014 Pazar

Kusura Bakmayın Sayın Hukukçular, Size Üniversite Diploması Veremiyoruz! - Ertuğrul Uzun‘KUSURA BAKMAYIN SAYIN HUKUKÇULAR, SİZE ÜNİVERSİTE DİPLOMASI VEREMİYORUZ!’

Ertuğrul Uzun

       Hukuk hayatımıza her geçen gün daha fazla etki ediyor. Sosyal bilimcilerin ‘modernleşme’ tabir ettikleri sürece uygun olarak devlet hem daha çok alanı kurallarla düzenliyor hem de bireyler eskiye oranla hukuka, daha doğrusu hukuki mekanizmalara daha çok müracaat ediyor. Attığımız her adımın bizi hukuki bir sürece dahil etme ihtimali, doğrudan kendimizle ilgili olmasa dahi her türlü hukuki düzenlemeye ve yargı kararına karşı daha duyarlı olmamıza neden oluyor. Nihayetinde hukuk; kurallarıyla, yargı kararlarıyla ve kararların infazıyla birlikte gündelik yaşamımızın tartışma gündeminde mutlaka kendine yer buluyor.