15 Ocak 2015 Perşembe

Hukuk Felsefesini Anlatmak: Tartışma Metni
HUKUK FELSEFESİNİ ANLATMAK: TARTIŞMA METNİ*


Hukuk Felsefesi dersinin içeriğine ilişkin bir tür istişare toplantısı yapma fikri, Hukuk Felsefesi dersi verme deneyimlerimizde gözlemlediğimiz bazı sorunları tartışmaya başladıktan sonra ortaya çıktı. İşin doğrusu, yaptığımız tartışmalarda vardığımız sonuçlar da bizi tam olarak tatmin etmedi ve konuyu meslektaşlarımızla konuşmaya karar verdik. Gözlemlediğimiz sorunları, bu sorunlar çerçevesinde ortaya attığımız soruları ve muhtemel cevapları ana hatlarıyla aktarmak istiyoruz.

Bir Hukukçu Neyi Bilmeli? Hukuk Fakültesi Neyi Öğretmeli? - Ertuğrul UzunBİR HUKUKÇU NEYİ BİLMELİ? HUKUK FAKÜLTESİ NEYİ ÖĞRETMELİ?

Ertuğrul Uzun


Başlıktaki soru, retorik bir soru değil. Hakikaten merak ettiğim bir mesele. Aklımda bazı şeyler var elbet. Bir kısmını daha önce yazmıştım ve Yeni Hukuk’ta yayımlanmıştı*. Onları tekrar etmeyeyim. Fakat ‘hukukçu’ dediğimiz kişi her kimse, neleri bilmeli sorusuna verilmeye aday yeni cevaplar var. Katılır mısınız, katkıda bulunur musunuz bilemem. Ama gerçekten merak ediyorum.

1 Ocak 2015 Perşembe

Hukuk Felsefesi Tartışmalarına Girebilmek - Sercan GürlerHUKUK FELSEFESİ TARTIŞMALARINA GİREBİLMEK*

Sercan Gürler

Hukuk felsefesine giriş niteliğinde bir kitabın hukuk felsefesi teriminden ne anlaşılması gerektiği sorusuyla başlaması âdettendir. Zira bugüne kadar hukuk felsefesinin herkes tarafından tartışmasız kabul edilen bir tanımı verilebilmiş değildir. Hukuk felsefesinin ne olduğu, hangi sorunlarla uğraştığı, ne tür konulardan oluştuğu, sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği, felsefenin diğer alanlarından nerede farklılaştığı, hukukun bizatihi kendisi ile felsefesi arasında nasıl bir ilişki kurulacağı ve nihayet hepsinden önemlisi bir hukukçunun hukuk felsefesine ne zaman ve niçin ihtiyaç duyacağı gibi soruların tek ve basit bir cevabı yoktur. Bu alanda diğer hiçbir felsefe dalında görülmeyen bir uzlaşmazlık, bir kargaşa ve belirsizlik hakimdir. Nitekim siyaset felsefesi denilince hemen hemen herkesin zihninde aşağı yukarı aynı şey canlanır. Keza ahlâk felsefesinin sorunlarının neler olduğu da büyük ölçüde tartışmadan uzaktır.