15 Mayıs 2014 Perşembe

Bu Yazı, Boş Bir Zihnin Kalabalığından İbarettir - iühf'ten Bir ÖğrenciBU YAZI, BOŞ BİR ZİHNİN KALABALIKLIĞINDAN İBARETTİR

iühf’ten bir öğrenci


“Yokluk her zaman çoklukla eş anlamlıdır ve
boş bir zihinden daha kalabalık bir şey yoktur.”


Lisans eğitimi boyunca binlerce zihinde ansızın beliren ve ekosu bozuk amfiden içeri girerken, girmeye çalışırken, girmek için canhıraş savaşırken belirdiği hızla uçup giden lakırdılardır.

Her gün zafer takından geçip sağdaki kestane ağacına selam vererek güne başlama hevesi kursağında kalmış yığınların derdi değildir elbette.

Felsefe Neden Yüzyılı Aşkın Bir Süredir Hukuk Eğitiminde Önemli Bir Yer İşgal Etmektedir - Brian Leiter


FELSEFE NEDEN YÜZYILI AŞKIN SÜREDİR HUKUK EĞİTİMİNDE ÖNEMLİ BİR YER İŞGAL ETMEKTEDİR?

Brian Leiter
Çev. Şule Şahin Ceylan

Amerikan hukuk eğitimiyle ilgili olarak önceki bir yazımda, 150 yılı aşkın süredir ekonomi, psikoloji ve tarih gibi farklı disiplinlerin hukuk çalışmalarında önemli rol oynamasına yol açan gelişmelerden bahsetmiştim. Hakkında pek de beyanda bulunmadığım disiplin, kendi çalışma alanım yani felsefeydi. Oysa Avrupa ve Anglofon geleneklerinde felsefi yaklaşımın hukuk eğitimindeki önemi, diğer disiplinlere nazaran oldukça köklü bir geçmişe dayanmaktadır.

1 Mayıs 2014 Perşembe

Hukuk Eğitim ve Öğretimine Dair - Sümeyra Özçimen

HUKUK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE DAİR

Sümeyra Özçimen


       Batı’da geliştirilen ve neredeyse tüm dünyada da uygulanan eğitim sistemi, niteliğe değil, niceliğe; hakikate değil malumata; anlamaya değil bilmeye dayalı. Nasıl daha fazla üretebiliriz/tüketebiliriz/ güç elde edebiliriz? ’in kaygısını güden bir eğitim sistemi, niçin’i ne soruyor ne de sormaya izin veriyor.  Yalnızca kaosa dönüşebilecek enformasyon yığınları sunuyor. Michel Henry bu durumu ‘’insanın insanlığının açıkça imhası’’, ‘’hayatın inkarı’’ ve ‘’yeryüzünün yağmalanması’’ olarak özetler. Böyle bir eğitim sisteminde öğrenci, içine bilgi yerleştirilen makinalar/bilgisayarlar haline dönüşüyor.

Hukuk Eğitiminde Sorunu Doğru Teşhis Etmek - Ertuğrul UzunHUKUK EĞİTİMİNDE SORUNU DOĞRU TEŞHİS ETMEKErtuğrul Uzun


       Hukuk fakültelerinin sayısı ve kontenjanları arttıkça, hukuk eğitimini daha çok konuşur olduk. Hukuk dergilerinde, bloglarda, gazete köşelerinde, sosyal medyada 'hukuk eğitiminin niteliksizleştiği'nden dem vuruluyor, sorunun halli için çeşitli öneriler getiriliyor. Ne var ki, gerek sorunun teşhisinde, gerek sorunun nedenlerinin tesbitinde, gerekse çözüm önerilerinde hem çelişkiler hem de göz ardı edilen bazı hakikatler var.