15 Şubat 2014 Cumartesi

İnsan Haklarının Felsefi Temelleri - Mihailo Markoviçİnsan Haklarının Felsefi Temelleri


Mihailo Markoviç


çev. Görkem Birinci


Temel medeni haklar ve özgürlükler geçmişteki demokratik devrimlerin büyük başarılarıdır. Bu haklar, her toplumda insanın özgür bir yaşam sürmesinin −yeterli olmasa da− zorunlu koşullarıdır. Bu hakları sırf “formel”, “soyut” ya da “burjuva” oldukları için reddeden ya da küçümseyen bir eleştiri −özellikle de söz konusu eleştiri “burjuva” düzeyini aşmış toplumlardan değil, henüz o düzeye bile ulaşmamış toplumlardan yapıldığında− tarihsel bağlamdan yoksundur ve saldırgan bir obskurantizm (obscurantism) ifade eder.

"Marksizm ve Hukuk" Yazın İncelemesi - Onur Karahanoğulları

“MARKSİZM VE HUKUK” YAZIN İNCELEMESİ
Onur Karahanoğulları

Giriş
“Marksizm ve Hukuk” başlığını taşıyan ilk çalışmamızda, Marx ve Engels’in eserlerinde hukuk konulu bir gezinti yapmayı amaçlamıştık. Bu kez, Marksizm ve hukuk bağlantısını kuran çalışmaların incelenmesi, bir yazın derlemesi yapılması amaçlanmaktadır. Marx ve Engels’in eserlerini temel alarak “hukuk” kavramının klasiklerdeki yerini inceleyen ilk çalışmada, mümkün olduğunca yorum yapmaktan kaçınılmıştı. Amaç, Marx ve Engels’in hukuk konusundaki görüşlerini, daha sonraki çalışmalarımıza temel oluşturacak özgün bir tasnif çerçevesinde ilk elden aktarmaktı.

1 Şubat 2014 Cumartesi

Derkenar 3 - Umut Koloş

Derkenar 3:
“MARKSİZMİN HUKUKU”
umut.


“Marksizmin Hukuku”… İlk bakışta “Var mı böyle bir şey ki?” diye sordurtacak cinsten bir ifade…. Cevap ise başlığın kendisinde bulunuyor zaten: “Evet, Marksizmin bir ‘hukuku’ vardır!”
Öyleyse bu ‘hukuk’ nedir, nasıl bir ‘hukuk’tur?

Marksizm ve Hukuk - Onur Karahanoğulları

MARKSİZM VE HUKUK[*]


Onur Karahanoğulları
Marksizm ve hukuk. Ne kadar rahatlıkla kurulabilecek bir ilgi. Marksizm, mutlaka hukukla ilgilenmiştir. Hukuku incelemiştir. Öyle ya, ekonomiyle, tarihle, dinle, ahlakla, ruhlarımızla ilgilenen; kısacası insana dair pek çok konuda sözü olan Marksizm, hukuka yabancı kalmış olamaz. Marx ve Engels veya onların açtığı kuramsal damar içinde yer alanlar mutlaka hukuku incelemiş, bir hukuk teorisi inşa etmişlerdir. Feminist, postmodernist, hukuk teorileri bile var. Elbette Marksist hukuk teorisi de vardır?
Var mı?