1 Ocak 2014 Çarşamba

G.I.P. Manifestosu - Michel Foucault, Pierre Vidal-Naquet, Jean-Marie DomenachHAPİSHANELER ÜZERİNE ENFORMASYON GRUBU MANİFESTOSU*


Michel Foucault, Pierre Vidal-Naquet, Jean-Marie Domenach


çev. Umut KoloşHapse girmekten sakınmak hiçbirimiz için kesin değil. Bugün ise her zamankinden daha az. Gündelik yaşam üzerinde polis denetimi sıkılaşıyor: şehrin sokaklarında ve caddelerinde; yabancılar ve gençler üzerinde; düşünce suçları tekrar meydana çıktı: uyuşturucu karşıtı tedbirler keyfîliği artırmakta. “Yakından göz hapsi” altında tutuluyoruz. Bize adalet sisteminin battığını söylüyorlar. Bunu gayet iyi görebiliyoruz. Ama ya onu batıran polisse? Bize hapishanelerin aşırı doluluğundan bahsediyorlar. Ama ya fazlasıyla hapsedilen nüfusun kendisiyse?
Hapishaneler üzerine çok az bilgi yayınlanıyor. Hapishane toplumsal sistemimizin saklı alanlarından, yaşamımızın karanlık mecralarından biridir. Bilmeye hakkımız var; bilmek istiyoruz. İşte bu nedenle yargıçlarla/adli görevlilerle, avukatlarla, gazetecilerle, doktorlarla, psikologlarla Hapishaneler Üzerine Enformasyon Grubu’nu (Groupe d’Information sur les prisons) kurduk.
Hapishanenin ne olduğunun bilinmesini öneriyoruz: oraya kim gider, nasıl ve neden giderler oraya, orada neler olur ve mahkûmların ve aynı biçimde gözetleme personelinin yaşamları nedir; binalar, yiyecekler, hijyen nasıldır; içerinin düzeni nasıl işler, tıbbi kontrol ve atölye çalışmaları nasıldır; oradan nasıl çıkılır ve toplumumuzda, oradan çıkanlardan biri olmak ne demektir.
Bu bilgiler, bulduğumuz resmi raporlarda yoktur. Hapishane tecrübesi olanlara ya da bir şekilde hapishaneyle ilişkisi olan kişilere soracağız. Onlardan bizimle temas kurmalarını ve bildiklerini anlatmalarını istiyoruz. Bizden isteyebileceğiniz bir anket derlendi. Yeterli miktarda cevaba ulaştığımızda bunun sonuçları yayınlanacak.
Bir reform önermek bizim işimiz değildir. İstediğimiz sadece gerçeği bilmektir. Ve bunu olabildiğince çabuk duyurmaktır, neredeyse günü gününe; çünkü zaman kısa. Düşüncelerden haber vermek ve düşünceyi haberdar tutmaktır bu.  Tüm enformasyon araçlarını kullanmaya çalışacağız: gündelik, haftalık ya da aylık tüm araçları. Bu nedenle mümkün olan tüm platformlara çağrıda bulunmaktayız.
Velhâsıl, bizi tehdit edeni bilmek iyidir, ama kendini nasıl savunacağını bilmek de iyidir. İlk görevlerimizden biri küçük bir Kusursuz Tutuklu Rehberi yayınlamak olacak, Tutuklayanlara da bir not ile elbette.
Bizi haberdar etmek isteyen, haberdar olmak isteyen ya da çalışmada yer almak isteyen herkes G.I.P.: 285, rue de Vaugirard, Paris-XVe adresine[1] yazabilir.*          Çevirenin notu:
Manifesto, soybilimci düşünür Michel Foucault, tarihçi Pierre Vidal-Naquet ve gazeteci Jean-Marie Domenach tarafından kurulan Hapishaneler Üzerine Enformasyon Grubu’nun (Groupe d’Information sur les prisons – G.I.P.) 8 Şubat 1971 tarihinde kamuoyuna duyurduğu bir metindir. Bu grup çalışmalarıyla yapılmaya çalışılan, hapishaneler üzerinde bir nevi “karşı-gözetleme” pratiği gerçekleştirmektir. Foucault’nun Fransız Komünist Partisi’nde geçirdiği iki-üç yıl haricindeki politik yaşamının bir parçası da G.I.P. oluşumuydu. G.I.P. 1971 Mayısında Tahammül Edilemeyenler başlığını taşıyan kırk sekiz sayfalık bir risale de yayımladı ve mahkemeler, polis, hastaneler, tımarhaneler, okullar, askerlik görevi, basın, televizyon ve Devlet bu tahammül edilemeyenleri oluşturdu. Foucaultnun politik kimliği,  bir kimliklendirme makinesi olan bu kurumlara karşı mücadele içinde iyice belirmişti. G.I.P.deki faaliyetleri neticesinde mahkûmları, sistemle her an karşı karşıya gelmelerinden ötürü devrimciliğe daha yakın gördüğünü belirten Foucault devletle sınırlı kalmayan tüm iktidar uygulamalarına karşı da cephe almaktaydı. Hapishaneler ise gözetleme laboratuarları olarak modern toplumların disipline edici iktidar mekanizmalarının bir röntgeninin çekilmesi bakımından önemli bir dispositif olarak beliriyordu.
Manifesto İngilizceden çevrilmiş, Fransızca aslıyla karşılaştırılarak kontrolü ise kendilerine teşekkür borçlu olduğum Esma Elif Şafak ve Kenan Evren Yaşar tarafından gerçekleştirilmiştir.
[1]        Bu, Foucault’nun ev adresidir.

1 yorum:

  1. Hapishane ötekinin korkusudur,bizi zapturapt altına almak için..bir başka açıdan ise insan zaten mahpustur dünyaya, bedenine ,kendisine.....kendini ifade etmede iktidar insan için bir olanak olarak görüldüğünde şiddet kaçınılmaz olarak ortaya çıkar..şunu soralım kutsal kitaplarda öldürmeyeceksin deniliyor..bu bir kategorik emperatif değil..öldürme olanağını ve fiilen öldürmeyi de kapsar..yani bir olabilirliktir..Tanrıda biliyor,insanda biliyor..buna rağmen insan öldürmeyebileceğini de insan olma niteliğine dahil sayarak kendini inşa edecek gücü bulduğunda daha çok insan oluyor..değil mi...

    YanıtlaSil