8 Ekim 2013 Salı

Hukuk ve Sözleşme: Sözleşme Hukuku ve Dağıtıcı Adalet - Anthony T. Kronman

HUKUK VE SÖZLEŞME: SÖZLEŞME HUKUKU VE DAĞITICI ADALET*

 Anthony T. KRONMAN

Hukuk sistemimiz kişilere mülklerini diledikleri gibi ya bağışlayarak veya başkalarının mal varlıklarıyla değiş-tokuş etmek suretiyle transfer ederek,  devretme özgürlüğü tanımıştır. Bu bağlamda bireysel serbesti, taraflarca belirlenmiş koşullarla mülkiyetin naklini sağlayan, hukuken bağlayıcı akitler yapmak yetkisini içine alır. Akitler konusunda uzmanlaşan müellifler, özel hukuk kişileri arasındaki mülkiyet naklini düzenleyen karmaşık hukuk kuralları yığınının yani sözleşme hukukunun  üç meşru işlevi bulunduğu konusunda neredeyse evrensel bir uzlaşı  içindedirler.

1 Ekim 2013 Salı

Hukukun Hukuka Aykırılığa Yol Açması Olgusu - Yasemin Işıktaç


HUKUKUN HUKUKA AYKIRILIĞA
YOL AÇMASI OLGUSU*

Yasemin IŞIKTAÇ


Hukuk çeşitli biçimlerde güncellenebilir. Ancak, burada konuyu özellikle en yaygın biçim olarak yasal çerçevesiyle sınırlamayı uygun bulduk. Bunun bir nedeni en yaygın biçim olması kadar, bugün için ideal bir form olarak kabul edilmesidir.